İlke ve Değerlerimiz


İlke ve Değerlerimiz

  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıyız.
  • Milli Eğitim Temel Kanunu’nun belirttiği genel amaçlar çerçevesinde çalışırız.
  • Biz yaptığımız her şeyi görevlerimiz, yapamadıklarımızı da sorumluluklarımız olarak değerlendiririz.
  • Eğittiğimiz gençlere ve ebeveynlerine karşı açık ve demokratik bir yaklaşımı benimseriz.
  • Bütün öğrenciler bizim için değerlidir.
  • Öğrencilerimizin öğrenmesi önceliğimizdir.
  • Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz.
  • Saygı ve sevgi ortamı oluşturmaya özen gösteririz.
  • Biz farklıyız; yetenekli, enerjik, coşkulu güçlü ve üretkeniz.
  • Ulusal kültürümüze ve evrensel kültür değerlerimize bağlıyız.