Vizyon ve Misyonumuz


Vizyonumuz

Bilgi toplumu çağında globalleşen dünyadaki gelişmeleri takip edecek, öğretmen ve öğrenciye sahip olmak yenilikçi sürdürülebilir kaliteyi ön planda tutmak.

Misyonumuz

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun belirttiği genel amaçlar çerçevesinde, ulusal, kültürel değerlere sahip, bilgiyi almasını, kullanmasını ve paylaşmasını bilen, çağdaş, katılımcı, yaratıcı, güvenli, akademik olarak başarılı, mutlu bireyler yetiştirmek.